Nieuws plaatsing gedenksteen

Plaatsing gedenksteen 16 juni 2023

Steen ter nagedachtenis aan de Dienaressen van het Hart van Jezus

Op 22 oktober 2022 overleed zuster Ancilla als laatste van de congregatie der zusters Dienaressen van het Hart van Jezus in Nederland. 
Op 30 september 1901 kocht deze congregatie het herenhuis Abshoven met toebehoren, groot 1,170 ha. Op 8 oktober 1904 kwamen daar de boerderij met tuin, groentetuin, kleine en grote wei nog bij en op 25 mei 1905 de Allee. De laatste is nog terug te vinden in de nu verwilderde Engelse tuin, aangelegd door een vorige eigenaar, Willem Strengnart vóór 1830. 
De ontwikkeling van Klooster Abshoven is na te lezen in deel 22 van de reeks Monografieën uit het Land van Sittard, blz. 177-125 door Harrij Gijsen en Sjef Kubben.
Uit de kroniek val t de rol op te maken die de zuster hebben gehad binnen de dorpsgemeenschap en daarbuiten. Zij deelden in het wel en wee van de dorpelingen, namen kinderen en bejaarden op in hun klooster (onder wie Pastoor Bernegau van 1948-1962), zetten zich in voor de wikverpleging (zuster Anna en zuster Cecilia) en het kleuteronderwijs. De namen van zuster Joachim en zuster Josepha kunnen velen zich nog herinneren. Buurtbewoners en andere gelovigen gingen ter kerke in de kapel van de zusters. Behoeftigen vonden aan de poort een goed gevuld bord met eten. 
Al vanaf hun eerste decennium hadden de zusters een kleuterschool in huis en allengs groeiden die onderwijsactiviteiten uit tot een kinderhuis dat in 1921 kon worden ingezegend door deken Louis Tijssen van Sittard. In 1953 kreeg het kinderhuis de naam ‘Kinderdorp de Bosgalm’. Daarin werden voordrijkinderen opgenomen die het Gewoon Lager Onderwijs in Munstergeleen volgden. In 1963 verandert de naam Bosgalm in Huize Abshoven. Er komen een Xaveriusstichting en -school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen. 
Tot op heden getuigt mevrouw Lisa Gijsen-Van de Schoor, destijds samen met haar man Louis werkzaam op de kloosterboerderij, van de uitstraling die Abshoven had en nog heeft. 
In 1986 behoorde zuster Ancilla tot het laatste drietal dat als laastste het klooster achter zich liet en zich voegde bij de medezusters in Merkelbeek. 
Er is alle reden om het overlijden van deze laatste Dienares van het Hart van Jezus aan te grijpen, voor het plaatsen van een plaquette op de apsismuur van de in 1908-1910 gebouwede kapel van het klooster. Frater Los Disch O.S.B., steenhouwer van Abdij Benedictusberg in Vaals zal de plaquette maken. Daaronder zal een infopaneel geplaatst worden ter nagedachtenis aan de congregatie van de Zusters. 


De onthulling zal plaatsvinden op 16 juni 2023 om 15.00 uur. Mocht u een donatie willen doen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met mevrouw Lisa Gijsen of Harrij, via telefoonnummer 046-4514594