Geschiedenis

De geschiedenis van Abshoven

Heel vroeger was Abshoven een herenboerderij. In 1253 kwam het in het bezit van de abdij van Val Dieu en in de loop van de tijd werd de hoeve uitgebouwd. Onder de abt Du Bois werden in 1715 de grote schuur en het herenhuis gebouwd. Een stuk voorgevel van het herenhuis staat nog overeind. Daaraan hangt nu de wapensteen van toen, zichtbaar vanaf het terras. Delen van de mergelstenen kelder onder de ruïne, stammen vermoedelijk uit de 15e/16e eeuw. De Engelse tuin werd pas rond 1825 aangelegd en is inmiddels weer toegankelijk.

Abshoven werd een klooster toen het in 1901 werd gekocht door de uit Frankrijk afkomstige Zusters Dienaressen van het hart van Jezus. Hun zendings-doel was ‘de eerherstellende aanbidding van het Heilig Sacrament’. Daarvoor is in 1909 de neogotische kerk/kloosterkapel gebouwd, waarin nu de brasserie gevestigd is.

De opvang van weeskinderen en het opvoeden van jongeren was nog een doel. In 1921 opende Huize Abshoven en in 1966 kwam de interne Xaverius-school. Abshoven breidde uit. Met behulp van een actie van Toon Hermans werden in 1971 in het park zes paviljoens en een gemeenschapshuis gebouwd, voor de opvang van 72 kinderen. De Xaverius ZMOK-school werd los bijgebouwd. Abshoven werd een stichting. De zusters trokken zich langzaam terug en de invloed van leken werd groter. Later werden kinderen door verandering van tijd en beleid opgevangen in gezinssituaties.

In 1986 vertrokken de laatste drie zusters uit Abshoven. De paviljoens werden gesloopt om kraken te voorkomen, zodat ook het park verkocht kon worden (1988). Het klooster stond daarna jarenlang leeg.

Abshoven werd in 1995 verwoest door een grote brand. In 1999 werd het vervallen klooster grotendeels afgebroken. De restanten van de kerk bleven als gemeentelijk monument overeind.

In 2011 begon de verplichte restauratie van de kerk, het aangelegen zusterhuis, de middeleeuwse kelder en de Engelse tuin, door projectontwikkelaar Meulenbouw (inmiddels projectontwikkelaar Jongen). In 2013 kocht René Joosten het kerkgedeelte. Frank Bessems en Jo Reinders kochten het aangelegen zusterhuis/ kloostergedeelte voor hun kantoorpand.

Broer en zus Bram en Tessa Vos maakten de kapel tot brasserie en openden op 3 juni 2014 de deuren! Meer weten? Het boek 'Monografien uit het land van Sittard; Abshoven, wel en wee van een monument en zijn bewoners', is bij ons te koop voor de reguliere winkelprijs van €24,-

Brasserie AbshovenBrasserie Abshoven