Pater Karel

Pater Karel uit Munstergeleen

Munstergeleen

Wie van de toen ca. 550 inwoners van Munstergeleen, die vooral agrariërs waren, had gedacht dat 200 jaar later zo’n 75.000 mensen per jaar de oude molen van de familie Houben zouden bezoeken? En niet alleen mensen uit de grensstreek, maar mensen van overal uit de wereld.
Door de geboorte van Joannes Andreas Houben op 11 december 1821 zouden veel mensen de weg naar Munstergeleen gaan vinden. Naar een plek waar je niet alleen rust vindt maar ook bemoediging en dat laatste hebben we zeker in onze tijd hard nodig, nu we te maken hebben met het coronavirus.

Echt mens geworden

Misschien had zijn vader wel een vooruitziende blik toen hij in zijn gebedenboek schreef: ‘Den 11 Dez. in het jaar 1821 ist Joannes Andreas Mensch geworden. God lof und dank’. Want wat we geleerd hebben vanuit het levensverhaal van Pater Karel is dat hij echt mens geworden is door zijn levensstijl als Passionist. Na zijn priesterwijding vertrok hij naar Engeland en later naar Ierland waar hij op 5 januari 1893 is overleden.

Heilig jaar

Vooral in Ierland is hij opgevallen door zijn aandacht voor mensen, juist die vermoeid en uitgeput waren. We zijn dan ook verheugd dat men in het Vaticaan op het verzoek is ingegaan om vanaf 11 december 2021 tot en met 5 januari 2023 dit bijzondere jaar te verklaren tot een heilig jaar. Dat betekent dat wanneer je in de Pater Karelkapel of in Mount Argus te Dublin deelneemt aan de biecht en de heilige communie ontvangt en de kruisweg loopt of de rozenkrans bidt, je een volle aflaat verdient. Een aflaat is een kwijtschelding van de straffen die je in het hiernamaals zou moeten uitboeten.

Pater Karel trad in 1845 als Karel van Sint Andries in bij de congregatie der Passionisten in Ere (België). Pater Karel heeft zijn professie afgelegd op 10 december 1846 en werd op 21 december 1850 tot priester gewijd. Pater Karel werd naar het klooster van Mount Argus bij Dublin uitgestuurd en later vermaard door zijn genezingskracht.

Velen bezochten hem om troost en genezing te vinden. Er werden veel wonderbaarlijke genezingen gemeld. Pater Karel kreeg de bijnaam 'de man met de zegenende handen' Tijdens zijn leven werd hij reeds in Ierland als een heilige beschouwd. Na zijn dood bleven gelovigen zijn graf bezoeken. Ook zijn geboortehuis te Munstergeleen werd een pelgrimsoord. In 1935 stichtten de passionisten in het geboortehuis een gedachteniskapel, die hoe langer hoe meer pelgrims trok. In de jaren negentig van de 20e eeuw nam het aantal bedevaartgangers – uit Limburg en de rest van Nederland – dat het geboortehuis bezoekt nog steeds toe.

Wonderen
Pater Karel Houben zou twee doodzieke mensen hebben genezen. Deze genezingen, waaronder die van Dolf Dormans uit Munstergeleen die op voorspraak van Houben van een ongeneeslijke darmkwaal was genezen, werden als wonderen erkend.

Heiligverklaring
Het verzoek om canonisatie werd ingediend op 13 november 1935. Op 30 november 1949 werd hij bijgezet in een graftombe in Mount Argus Church te Dublin. Pater Karel werd zalig verklaard op 16 oktober 1988. Zijn heiligverklaring heeft op 3 juni 2007 plaatsgevonden door paus Benedictus XVI.[1] Bij deze gebeurtenis waren namens de Nederlandse regering minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Frans Timmermans van Europese Zaken aanwezig.

Zijn naamdag is 5 januari. Openbaar-vervoerbedrijf Veolia heeft een van haar Velios-treinen naar hem vernoemd.

Brasserie AbshovenBrasserie Abshoven